HOMECOLOURCARDWALLPAPERMOODBOARD WHATS NEWPHOTOGALLERYDEALERSCONTACT

Painting the Past Painting the Past Painting the Past Painting the Past

PEARL

                       
Pearl:   Pearl is een decoratieve vernis op acryl basis met een toevoeging van fonkelende parelmoervlokjes  
    die samen met de lichtinval en kleur een muur tot leven kunnen brengen. Pearl is te gebruiken op wanden
    plafonds en meubels. Bij lichtere onderkleuren komt het parelmoer effect beter over als bij donkere  
    kleuren. Ook speelt de lichtinval een rol,  als er  veel licht op een wand valt is het effect beter te zien    
                       
Voorbehandeling Vuil en vet, stof, poeder en andere ongerechtigheden grondig verwijderen. Eventuele beschadigingen   
van de kale   repareren met een geschikt middel.Breng eerst 2x  Painting the past muurverf op  voor een goede dekking
ondergrond:   in de gewenste kleur, laat vervolgens de verf 24 uur drogen voor u begint te schilderen met pearl  
    na 24 uur de pearl kris kras opbrengen met een blokkwast , na 4 uur kunt u de 2e laag aanbrengen   
                       
Opbrengen op Goed onderhouden schilderwerk dient men te ontvetten, kleine beschadigingen repareren met geschikt   
bestaand schilder vulmiddel,waterkringen of roetdoorslag isoleren met de zilververf van Painting the past( behandel de   
werk:   hele muur niet alleen de vlekken. Breng in 2 lagen Painting the past muurverf aan voordat u de pearl  
    kriskras op de wanden zet ( laat de muurverf wel 24 uur drogen )        
                       
Opbrengen van pearl: Pearlverf goed roeren of schudden . Verdunnen is niet nodig. 2 x aanbrengen van de pearl kris kras met    
    een blokkwast op de wand.Verwerken bij een temperatuur tussen de 10C  en de 25 C     
                       
Verbruik:   Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond en de laagdikte 12 a 14 m2 per liter . Ventileer bij het   
    opbrengen en opdrogen van het product stofvrij na ca 1 uur overschilderbaar na 4-6 uur    
                       
Reinigen:    Reinigen van kwasten met warm water en zeep          
                       
Houdbaarheid: Vorstvrij bewaren en niet bij hoge temperaturen boven de 25C  ,goed afgesloten 12 maanden houdbaar  
                       
Beschikbaar: In verpakkingen van 1liter en 2,5liter te verkrijgen bij de painting the past dealers    
                       
Afvalverwerking: Alhoewel het een verf op waterbasis betreft mag het niet in de afvoer weggespoeld worden     
    afval moet worden afgevoerd in overeenstemming met de milieubeschermwet van 1990 en de   
    daartoe behorende relevante voorschriften. Neem voor meer informatie contact op met uw    
    plaatselijke milieudienst              
                       
Gezondheid en Goed ventileren bij opbrengen en drogen , Buiten bereik van kinderen en dieren houden.Bij    
veiligheid:   contact met de ogen onmiddellijk uitwassen met warm water en medische hulp inschakelen    
    Restanten niet in de gootsteen of riool gieten, neem voor meer informatie contact op met uw  
    plaatselijke milieudienst. Het materieel kan gereinigd worden met warm water en zeep.    
    Bescherm het product tegen extreme temperaturen ( extreme warmte boven de 30C en tegen     
    vorst)  Niet gebruiken/verwerken onder de 5C            
    VOS gehalte g/l:   5g                                                 
    VOS gehalte g/l:   0,5%                
    Classificatie: laag                
    2010 maximaal toegestaan aantal gram per liter  130g/l          
                       
Fysische & chemische Fysische toestand/vorm: vloeibaar              
eigenschappen: kleur : kleurloos                
    Geur : geen                
    PH : 8,0 ( ISO 1148 )                
    Kookpunt : +/- 100 C                 
    Vlampunt : geen                 
    Explosiegrenzen : geen              
    Relatieve dichtheid :( water = 1 )  +/- 1,01 bij 20C   (ISO 8962)        
    Water oplosbaar : volledig oplosbaar            
    Vetoplosbaarheid :geen              
    Solventoplosbaarheid : niet van toepassing            
                       
Overschilderen:  Na uitharding van 7 dagen kunt u rechtstreeks over de vernis schilderen met      
    Painting the past muurverven.              
                       
                       
de informatie op dit informatieblad en het technische advies dat mondeling,schriftelijk of door testen      
wordt gegeven dienen louter als richtlijn en worden ter goeder trouw maar zonder garantie gegeven      
omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandig-      
heden .   Neem voor meer informatie contact op met Painting the past.wij accepteren geen aan-      
sprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is       
dan de waarde van de door ons geleverde goederen .Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten .      
Powered by WizzardNet 2007 Painting the Past